Update

Update bij Verbondenheid in de Sportheldenbuurt

Geplaatst op 23 januari 2020, 13:40 uur
Project volgens planning

Buren uit verschillende culturen en leeftijden organiseerden samen allerlei acitiviteiten en evenementen onder buurtnetwerk ZeeburgConnect.

Buurtfeest tijdens burendag
Eén van de evenementen waar ZeeburgConnect initiatiefnemer van was, was een buurtfeest tijdens burendag op 28 september 2019. Dit is in samenwerking met lokale partijen Go Deep, Dynamo, Vreedzaam Oost en de gebiedsmakelaar georganiseerd. De openluchtbioscoop was vanwege het weer naar binnen verplaatst. Desondanks was het een zeer gezellige en geslaagde dag, waar zo’n 65 buurtbewoners op af kwamen. De dag zelf werd grotendeels door bewoners zelf gehost. Bekijk een terugblikfilm van het buurtfeest via deze link.


Ophalen van wensen en dromen voor de wijk
De aftrap van een reeks pop-up evenementen vond tijdens het buurtfeest plaats en ging door gedurende het najaar 2019. Tijdens drie pop-up dreamcafé evenementen zijn andere buurtbewoners aangesproken op de vraag wat hen ‘gelukkig’ maakt. Het resultaat, een oogst aan opgetekende en opgeschreven wensen en dromen voor de wijk. Een aantal van deze wensen worden omgezet naar projecten voor de buurt.

Samenwerking Placemakers Sluisbuurt
Een aantal opgehaalde wensen voor de wijk uit 2019 zijn omgezet naar projecten voor het nieuwe placemakersterrein in de Sluisbuurt. Er is een samenwerking gestart met Placemakers, het gebiedsteam en de centrale stad. Zo wordt er geïnspireert door de pop-up dreamcafe sessies samen met alle andere geselecteerde initiatieven voor de Sluisbuurt gewerkt aan een gezamenlijk ontmoetingsplek voor de buurt. Er wordt ook gewerkt aan een semi-vaste openluchtbioscoop (een videoscherm voor 10 jaar) en een Heimweeplein.

Vrouwencafe
In 2019 heeft de vrouwengroep een gezamenlijke droom geformuleerd, namelijk: ‘Het is 2040 en wij hebben stappen gezet en onze individuele doelen en dromen bereikt. We hebben bijgedragen aan een mooie en gezonde wereld.’ De vrouwengroep wil onderzoeken of er vaker dan één keer per maand samengekomen kan worden op een eigen plek, bijvoorbeeld in het placemakersterrein in de Sluisbuurt.

De gelukkigste wijk
Uit de opgehaalde wensen en dromen voor de wijk zullen een aantal nieuwe projecten geformuleerd worden. Zo zet het buurtnetwerk zich in om buurtprojecten te realiseren voor de gelukkigste wijk voor iedereen.

  


Deel dit: