Update

Project-update bij Toegang tot het water en gebruik van de oevers

Geplaatst op 14 januari 2020, 10:40 uur
Project volgens planning
Nadat er een werkplan is gemaakt is er een projectleider geworven. Deze is inmiddels begonnen met de uitvoering. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse betrokkenen, zowel intern bij he Stadsdeel als met bewoners. In januari staat een eerste bewonersavond gepland om de buurt breder te informeren, en in om in gesprek te komen met bewoners over de ideeën en de voortgang.
Deel dit: