Update

Project-update bij Statushouders op IJburg: op weg naar een inclusieve wijk

Geplaatst op 17 december 2019, 17:07 uur
Project volgens planning
Terugkijkend op 2019 zijn er veel kleine en grotere successen te vieren die hopelijk bijdragen aan een inclusief IJburg; een warme gastvrije wijk voor iedereen.

Qua programmering valt bijvoorbeeld te noemen het 1 jarig bestaan van Wooncomplex SET dat groots gevierd is met de hele buurt. Met muziek van lokale musici en bands (Syrisch, Afrikaans en Nederlands) en zelfbereide lekkernijen uit verschillende culturen. Een prachtig resultaat van een samenwerking tussen buurtbewoners van heel verschillende leeftijden, achtergronden en culturen. Of de SET&De Liefde avonden (een bijzondere samenwerking met oa de GGD en HVO Querido) waar we samen lastige thema’s (eenzaamheid, verre afstand relaties, twee culturen op 1 kussen) rondom liefde aan de orde lieten komen. Vorig jaar schreef ik dat we als facilitator, inspirator en coach talent en behoefte van statushouders wilden verbinden met talenten en behoefte van andere bewoners in de buurt. Geslaagde voorbeelden hiervan zijn het muziekproject op SET, het Connect-Cafe, de Kook-club en een aantal cultuur- en winterfeesten (waaronder Newroz, Eritrees Nieuwjaar, Syrisch cultuurfeest e.a.). Bij deze projecten zagen we dat buurtbewoners en statushouders samen verantwoordelijkheid namen voor iets dat ze graag wilden realiseren in hun eigen buurt. Alle programma onderdelen werden goed bezocht. In totaal ongeveer 2000 bezoekers/deelnemers.

Inmiddels is uit de dynamiek en samenwerking rondom SET een organische programmering gegroeid (behoeftegestuurd) en zijn er wekelijks activiteiten in en vanuit de gemeenschappelijke ruimte die we nu Wereldhuiskamer noemen.
Er is een team van hosts (statushouders en buurtbewoners) die ervoor zorgt dat alles schoon, heel en veilig blijft en die hun steentje bijdragen aan de programmering.
Een van hoofddoelen van 2019 was om een grotere groep buurtbewoners te bereiken bij dit initiatief. Niet alleen SET-bewoners maar iedereen op IJburg. En dit is inmiddels volop gaande. Maandelijks sluiten er nieuwe mensen aan die merken de interactie en samenwerking met buurtgenoten hun leven meer richting en inhoud kan geven. Door de nieuwe sociale contacten hebben bewoners ineens de moed om na 15 jaar in Nederland te wonen toch nog Nederlands te leren of om op muziekles te gaan. Ook zien we nieuwe vriendengroepen ontstaan die zelfs met elkaar op vakantie gaan. Mooie bijvangst is dat er niet alleen IJburgers maar ook bewoners uit Zeeburgereiland meedoen aan de activiteiten.

De doelen die we voor 2019 hadden geformuleerd zijn behaald. Al merken we wel dat daadwerkelijke integratie een heel langzaam proces is. Door de ontmoeting, het met anderen samenwerken, dingen uitproberen en fouten durven maken groeit het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de community. Dit is een proces van jaren waar veel doorzettingsvermogen bij komt kijken.

Deel dit: