Update

Project-update bij De Groene Loper van IJburg

Geplaatst op 17 september 2019, 14:12 uur
Anders
Dit project wordt vanuit het gebiedsteam ondersteund. Door de komende veranderingen in mobiliteit en de infrastructuur heeft dit echter grote budgettaire eisen. Er wordt getracht om dit binnen de stedelijke organisaties op de agenda's te krijgen.
Deel dit: