Bericht

Gezocht: Leden Cultuurcommissie Amsterdam Oost

Geplaatst op 21 mei 2019, 15:00 uur

De Cultuurcommissie is een adviescommissie in stadsdeel Oost. De Cultuurcommissie bestaat uit vijf externe leden en adviseert het Dagelijks Bestuur op het terrein van kunst en cultuur. Dit kan gaan om subsidieaanvragen en om de uitvoering van stedelijk beleid. Vanwege het vertrek van drie leden is het stadsdeel op zoek naar drie nieuwe kandidaten.

Van de commissieleden wordt verwacht dat ze:

  • ruime (professionele) ervaring hebben met een of meer culturele disciplines
  • over de grenzen van de eigen discipline heen kunnen kijken.
  • affiniteit hebben met Amsterdam Oost en kennis hebben van wat er speelt op cultureel gebied
  • een visie hebben op artistieke kwaliteit en op de culturele ontwikkelingen in Oost of in staat zijn een dergelijke visie te ontwikkelen
  • begrotingen en jaarverslagen kunnen doorgronden
  • in staat zijn een helder en afgewogen advies uit te brengen
  • direct noch indirect belang hebben bij de toekenning van subsidies aan culturele instellingen, festivals of andere culturele activiteiten in Oost.

De commissie komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar om advies uit te brengen over eenmalige en periodieke subsidies. Voor deelname aan de commissie is een vergoeding beschikbaar van € 150,- per vergadering. Vergaderingen vinden over het algemeen in de avonduren plaats.

Stadsdeel Oost nodigt u uit te reageren als u aan het bovenstaande profiel voldoet en een bijdrage wilt leveren aan het culturele klimaat van Amsterdam Oost. Met name als u werkzaam bent op het gebied van theater, dans en muziek. Uw sollicitatiebrief met CV mailt u naar Cultuurcommissie@amsterdam.nl. Uw brief met CV dient uiterlijk 11 juni ontvangen te zijn.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Gijs Hendrix: 06 10886110.

 

Deel dit: