Update

Project-update bij Afronding en uitvoering van het Ruimtelijk programma waterrecreatie

Geplaatst op 28 januari 2019, 06:55 uur
Project achter op planning
Hoewel het nog niet is gelukt om het Ruimtelijk programma waterrecreatie & ecologie - IJburg volledig af te ronden zijn er wel een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is de natuurtoets voor een uitbreiding van waterrecreatie succesvol afgerond, heeft waterrecreatie veel aandacht gekregen in het ontwerp stedenbouwkundig plan voor het nieuwe Strandeiland en heeft in het najaar een succesvolle bewonersbijeenkomst plaats gevonden. Daar werd onder andere aandacht gevraagd voor ruimte voor kitesurfen en de aanleg van nieuwe vaargeulen. In 2019 wordt het programma afgerond en gestart met de uitvoering.
Deel dit: