Reactie op gebiedsdoel

Reactie op: Spanningen in gemengde woonblokken verminderen

Nog niet gepubliceerd
Spanningen zijn nooit goed en dragen niet bij aan een prettige leefomgeving, daarom moeten deze vermindert worden. Het is heel belangrijk dat mensen elkaar leren kennen zodat ze elkaar meer kunnen waarderen. Betrokkenheid en verbondenheid zorgt voor een betere leefgemeenschap.