Update

Project-update bij Integratie van statushouders versterken

Geplaatst op 26 september 2018, 08:51 uur
Project volgens planning
Vanaf de komst van ruim 70 jonge statushouders op IJburg in mei van dit jaar, is door de ‘ kwartiermaker maatschappelijk programma’ en een team van vrijwilligers, hard gewerkt aan het leggen van verbindingen met de wijk IJburg. Via allerlei ontmoetingsactiviteiten, zowel bij het wooncomplex als elders in de wijk, is contact gezocht tussen oude en nieuwe bewoners van IJburg.
Daarnaast heeft de Flexbieb een Taalcafe opgericht waar vrijwilligers wekelijks ondersteuning bieden bij NL-taalverwerving.
Het is de bedoeling om hier in 2019 mee door te gaan met meer oog voor statushouders die wel op IJburg maar niet in Set wonen. Zodat ook zij ook meer kansen krijgen om zich thuis te voelen op IJburg.

Op het Zeeburgereiland wonen de statushouders her en der in de wijk. In 2018 heeft een project Common Ground plaatsgevonden dat tot doel had een 1e kennismaking met statushouders die nog maar recent in deze nieuwe wijk zijn gaan wonen. Dynamo welzijn en maatschappelijk werk, bewoners, Alliantie, Vluchtelingenwerk en gemeente trekken samen op om de groep bewoners en hun behoeften te leren kennen.
In 2019 zal dat voortgang krijgen.

Deel dit: