Reactie op gebiedsdoel

Reactie op: Vergroenen

Nog niet gepubliceerd
Er is steeds minder groen op IJburg: waar ooit prachtige bloemenvelden met veel insecten en vogels waren, liggen nu plastic kunstgrasvelden en een verhard parkeerterrein. In de toekomst dreigt dit zelfs nog te worden uitgebreid. Groen, natuur, is belangrijk voor het welzijn van mensen en voor het beheersbaar houden van de klimaatopwarming.