Reactie op gebiedsdoel

Reactie op: Zwerfvuil op straat en in het water voorkomen

Nog niet gepubliceerd
Er zwerft veel vuil rond, graag grote containers bij de pas opgeleverde woningen, daar komt veel vandaan.