Reactie op gebiedsdoel

Reactie op: Spanningen in gemengde woonblokken verminderen

Nog niet gepubliceerd
Het is enorm ondermijnend als je in het dagelijks leven onveiligheid voelt. Dat kun je als bewoner soms niet alleen oplossen, daarom inzet van professionals.