Reactie op gebiedsdoel

Reactie op: Spanningen in gemengde woonblokken verminderen

Nog niet gepubliceerd
De opbouw van de wijk (wijk zonder scheidslijnen) heeft tot gevolg dat mensen met verschillende leefstijlen dicht op elkaar wonen. Dit leidt inherent tot spanningen. Daarom vraagt dit onderwerp permanent aandacht.