Reactie op gebiedsdoel

Betreft: IJburg energieneutraal maken

Nog niet gepubliceerd
Dit is het fundament waarop gebouwd kan worden, letterlijk en figuurlijk. Alle andere doelen hebben een economische motor nodig en daarvoor kan het energie-neutraal worden van IJburg de grootste en sterkste impuls zijn.