Reactie op gebiedsdoel

Reactie op: Zwerfvuil op straat en in het water voorkomen

Nog niet gepubliceerd
Het afval in het park, op grasstroken en tussen de keien langs het water is onnodig, en zijn een bedreiging voor dieren en mijn goede humeur.