Locatie

Kavel 1

Buitenruimte
Kavel 1 is een braakliggend terrein vlakbij het winkelcentrum van Haveneiland, naast het gebouw met de Klok. Op het terrein vindt een langlopend groenproject met een educatief en maatschappelijk karakter plaats.