Locatie

Jongerenvoorziening 10+ IJtopia

Muiderlaan 1

Ontmoetingscentrum

Het doel van de jongerenaccommodatie is om jongeren vanaf ongeveer 10 jaar een plek te geven om samen initiatieven te kunnen ontplooien en elkaar te ontmoeten. Onder begeleiding worden de jongeren gestimuleerd om een nuttige vrijetijdsbesteding, scholing of werken te vinden. Daarbij is eigen initiatief en de vraag van de jongeren het belangrijkste uitgangspunt voor het aanbod.