Verslag themasessie Jongeren 8 oktober 2014

8 oktober jl. vond de derde themasessie plaats van Kompas op IJburg, met als onderwep 'jongeren op IJburg'. Zo'n 40 IJburgers waren bijeen gekomen in het sportcafe van het IJburgcollege. Er waren veel professionals om kennis en ervaring te delen. Er waren nog meer bewoners om over de toekomst van hun wijk te praten. En er waren ook jongeren om hun eigen perspectief toe te lichten.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de activiteiten die al plaatsvinden, en te voorkomen dat dingen dubbel gedaan worden, is vooraf een inventarisatie gemaakt van lopende projecten. Van een groot aantal professionals is een introductie-video gemaakt zodat beter zichtbaar was wat er allemaal al gaande is. Je kan deze video's bekijken op de video-pagina.

De avond draaide geheel om realisatie van jongeren-wensen van IJburgers. De afgelopen maanden waren er 15 wensen verzameld. Zie hier het complete overzicht van deze wensen.

Bij de aanwezigen bleek de meeste interesse zich te richten op de volgende wensen:

1. Behoud van IJtopia voor IJburg

IJtopia is de tijdelijke ruimte voor jongeren (14 tot 23 jaar) aan het einde van de Pampuslaan. De komst van deze ruimte heeft lang geduurd, maar sinds een paar weken is de ruimte 'geopend'. Volgend jaar moet de ruimte echter al weer weg omdat het kavel definitief bebouwd gaat worden. Coen van Heteren (Dynamo jongerenwerk) en Safoan Mokhtari (Whatsup IJburg) maken zich hard voor een nieuwe locatie.

Tijdens de avond werd duidelijk dat het belang van de ruimte beter zichtbaar moet worden gemaakt, bijv. aan de hand van verhalen van de jongeren zelf. Verder willen zij een klankbordgroep van ondernemers en bewoners samenstellen. Deze groep kan als ambassadeur optreden, maar ook meer verbindingen met de wijk leggen, zodat jongeren weer beter geholpen kunnen worden met school of arbeid.

De meest voor de hand liggende locatie is het Centrumeiland. Het overheersende gevoel bij de aanwezigen is dat we ernaar moeten streven dat IJtopia volgend jaar hiernaar verplaatst kan worden.
Coen en Safoan, veel succes!

Reageer

2. Skatepark op IJburg

Machteld Wentzel en Roberto Catino zijn al langer bezig met een tijdelijk skatepark op IJburg. De meest voor de hand liggende plekken zijn het havenkavel (bij NAP) en het Centrumeiland. Er is grote behoefte aan zo'n plek onder de jeugd van IJburg.

Zij gaan de komende tijd hun plannen zichtbaarder maken, bijv. door een maquete te maken. Hierbij zouden studenten van een bouwopleiding (praktijkonderwijs) kunnen helpen. Ze gaan zich ook meer richten op sponsors zoeken binnen het bedrijfsleven. Een andere optie is bouwbedrijven die nu weer actief worden op IJburg, te vragen in natura te laten bijdragen.

De (nieuwe) gebiedsadviseur van het Stadsdeel, Fred Scheepmaker, wil ondersteuning bieden bij het leggen van de contacten. Machteld, Roberto en Fred, veel succes!

Reageer

3. Oefenruimtes en podia

Guido van 't Noordende wil zich graag inzetten voor een (tijdelijke) muziekpodium voor de jongeren, inclusief oefenruimtes. Er wordt een sterke behoefte gevoeld om jong lokaal talent meer ruimte te geven. Herbij gaat het vooral om een sfeer te maken waarin zelfstandig muziek ontdekt kan worden en creatieve, inspirerende ideeen de ruimte krijgen. Een eigen ruimte zou daarvoor ideaal zijn.

Uiteraard wordt er wel naar gestreefd om aan de ene kant aan te sluiten op jongerenwerk (waarin primair de focus ligt op een zinvolle besteding aanbieden) en aan de andere kant op een bestaand podium zoals Blijburg, zodat de jongeren ook een perpectief op 'echte optredens' kan worden geboden.

Als locatie ligt dan ook het centrumeiland voor de hand: fysiek tussen IJtopia en Blijburg in. Er is vanavond een groep mensen ontstaan die samen deze plannen gaan uitwerken.
Guido en jouw team, veel succes.

Reageer

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de tijdelijke invulling van het Centrumeiland een belangrijke schakel gaat spelen in voorzieningen voor jongeren. Dit inspireerde mij tot het maken van een schets van wat ik in mijn gedachte de "Jongerenlaan" noem. Aanvullingen zijn uiteraard welkom.

 

 

Ellen Weers meldt dat op 25 oktober een volgende bijeenkomst gepland is over de door-ontwikkeling van IJburg (1e en 2e fase). Hierin komt ook de tijdelijke invulling van het Centrumeiland aan bod. Zodra hier meer bekend over is, zal de informatie via (de nieuwsbrief van) Hallo IJburg verspreid worden.

Bewoners (met nadruk de jongeren zelf) en professionals, allemaal erg bedankt voor jullie komst! Het is mooi dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid willen nemen om IJburg verder te ontwikkelen tot een mooie plek voor onze jongeren.

Namens de trekkers

Ariella Gracia
Machteld Wentzel
Piet van der Werf
Roberto Catino
Steve Relyveld

Vriendelijke groet,

Michel Vogler

P.S. Chiel Reemer, dank je wel voor het beschikbaar stellen van het sportcafe. Veel succes met het opzetten van Denksport-en spellokaal Ludo

Home