Persoon

Andre Van Vught

Professional
email: - log in om het emailadres te zien -
telefoon: - log in om het telefoonnummer te zien -
Organisaties waaraan Andre verbonden is

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Andre

KAREL (KAR voor Elektriciteit op Locatie) voor jonge cultuurmakers

Moving Arts Project ontwikkelde een elektrisch aangedreven Spijkstaal uit 1974 naar moderne standaar...

3 reacties

Beter gebruik armoedevoorzieningen door jeugdigen uit minima huishoudens

Het bereik van de voorzieningen ligt laag in Oud Oost. In 2018 willen we inzetten op beter gebruik v...

Beter gebruik armoedevoorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In 2018 willen we inzetten op beter gebruik van de voorzieningen voor minimahuishoudens, zodat de je...

vergroten van participatie van uitkeringsgerechtigden en kwetsbare groepen.

Er is een hoog percentage 5+ regelingen in Betondorp. Dit betekent kwetsbaarheid van bewoners. Daa

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Productiehuis voor ambachten

(Zie ook activiteit Buurtgerichte aanpak Statushouders). Aan de Zeeburgerdijk wordt in een pand van ...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Brandveilig Wonen

Jongeren worden na training ingezet om voorlichting te geven en fysieke maatregelen te nemen op het

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ruimte in regels

Er is behoefte aan ruimte in de regels om zo mensen echt een kans te geven zich te ontwikkelen. Het

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ervaringsdeskundigheid

Naar Belgisch voorbeeld krijgen buurtbewoners met ervaring in het omgaan met armoede een opleiding

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Budgetmarkt

Informatiemarkt voor mensen met een krappe beurs. Op de budgetmarkt krijgen zij tips over voorzienin...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Vervolg Real time Aanpak

Uit de Realtime aanpak armoede bleek in 2016 dat er een groot aanbod is voor jongeren binnen de armo...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Leren omgaan met geld

Kinderen die met armoede te maken hebben training geven en leren na te denken o.a. over hoe om te g

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

cordaan leerlijnen

Jongeren met een indicatie uit de doelgroep van Cordaan krijgen hulp bij het leren, zodat zij als c

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Brandveilig wonen

Jongeren worden na een training ingezet om onder begeleiding informatie en advies te geven over bran...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

BeterLeven, voorlichtingsmarkt

Om armoede te verminderen, is goede voorlichting nodig. Een succesvol voorbeeld uit 2016 is de Beter...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verkenning armoede op IJburg

Onderzoeken bij professionals welke vragen en behoeften er zijn op het gebied van armoedebestrijding...

in gebiedsplan

5 reacties

1 update