Focusopgave

Sterke lokale economieAanleiding

Het economisch klimaat is en blijft een punt van aandacht voor het gebied IJburg,. Een sterke lokale economie is dan ook een van de prioriteiten uit de gebiedsagenda. Ondernemen is en blijft een hele klus door onder meer het beperkte verzorgingsgebied en grote aandeel gezinnen met weinig tijd en weinig toerisme en door de decentrale ligging van IJburg. We richten ons specifiek op IJburg vanwege deze ligging. Door de coronamaatregelen zullen ondernemers het in 2021 nog extra moeilijk krijgen. Ook algemene trends in de Retail sector, zoals technologische ontwikkelingen en verduurzaming, hebben invloed op winkels en winkelstraten. Alles bij elkaar voldoende aanleiding om dit onderwerp in 2021 in het gebiedsplan op te nemen en een aantal ondersteunende maatregelen in te zetten.

Beschrijving focusopgave

De opgave is om samen met ondernemers te kijken waar voor Ijburg de mogelijkheden zijn om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. We willen beter inzicht krijgen in de sterkte en zwakte van dit specifieke gebied. Ook voor (jonge) bewoners is aandacht nodig waar het gaat om het creëren van kansen op de arbeidsmarkt in de vorm van werk of stages.
Ijburg op de Kaart zetten en benadrukken van aantrekkelijkheid voor bezoekers van elders is in dit verband ook van belang.


Beoogde doelen

    Meer samenwerking tussen ondernemers:
    Extra investeren in samenwerking tussen ondernemers gericht op gezamenlijk de crisis te lijf gaan. Online winkelen neemt door corona een grotere vlucht en heeft impact op winkelbezoek.
    De winkelstraat en het winkelcentrum moeten inzetten op verblijf en minder op de pure winkelfunctie.
    Inzetten op samenwerking en gezamenlijke branchering/profilering detailhandel, horeca, cultuur, leisure.
    Ondersteuning van de transformatie (investeren in marketing, winkelgebied als verblijfsgebied, online platform koop lokaal, gezamenlijke pick-up points, gezamenlijke sites etc.)
    Ondernemers vervullen een sociale functie: Lokale ondernemers kunnen een sociale bijdrage leveren aan hun wijk, bijvoorbeeld door werkgelegenheid en stages te bieden. De gemeente wil hen hierbij helpen door bewoners, bedrijven en andere betrokkenen met elkaar te verbinden.
    IJburg op de kaart zetten, letterlijk zichtbaar maken in communicatiemiddelen, en ook bevorderen van aantrekkelijkheid van IJburg voor bezoekers van buiten het gebied.

Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.