Focusopgave

Vergroenen en verduurzamenAanleiding

Vergroening van IJburg blijft een belangrijk thema. De nabijheid van het water en de rust van het Diemer-park worden door bewoners gewaardeerd, maar wat bewoners missen is groen in de directe woonomgeving. Ook is er onder bewoners van dit gebied een sterke motivatie om bij te dragen aan allerlei aspecten van duurzaamheid.

Beschrijving focusopgave

Bewoners op IJburg hebben veel vragen en ideeën met betrekking tot vergroening van de stedelijke omgeving. Groen maakt een buurt niet alleen aantrekkelijker, het helpt ook de hittestress in de stad te verlichten. Groene daken bevorderen de biodiversiteit en de daken op IJburg bieden hiervoor goe-de mogelijkheden. Ook zijn zij zeer betrokken bij duurzaamheids- en milieuthema’s, zoals de circulaire economie, bestrijding van zwerfafval, afvalscheiding en een klimaat neutrale stad. Voor het verwe-zenlijken van de stedelijke ambities op het vlak van duurzaamheid zoals beschreven in het coalitieak-koord, is deze burgerbetrokkenheid van cruciaal belang. De opgave is deze burgerbetrokkeheid te ondersteunen.


Beoogde doelen

    Ondersteuning bieden aan lokale initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam.
    Groenere straten en pleinen van Ijburg en Zeeburgereiland.
    Meer bewoners zijn zelf actief bij vergroening van hun buurt.

Dit doen wij door ondersteuning bij realisatie van bewonersinitiatieven die gericht zijn op vergroening van de stedelijke omgeving.

    Benutten van het duurzaamheidsfonds voor IJburg, onder meer door combinatie van duurzaamheid en stimulering werkgelegenheid te onderzoeken
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.