Focusopgave

Sterkere BuurtverbindingAanleiding

In een nieuw stedelijk gebied is verbondenheid tussen buurtbewoners niet vanzelfsprekend. Kenmerkend voor IJburg/Zeeburgereiland is dat er veel mensen met verschillende leefstijlen door elkaar heen wonen en dat het aantal jongeren toeneemt. Hoewel het gebied objectief gezien steeds veiliger wordt, blijven veel mensen zich onveilig voelen. Ook worden er in snel tempo nieuwe buurten en complexen gebouwd. De eerste bewoners van Centrumeiland zijn er al. Het is daarom ook van belang te werken aan verbinding tussen bewoners van bestaande en nieuwe stadswijken.


Beschrijving focusopgave

We willen buurtnetwerken aanjagen en versterken, en het gevoel in een prettige wijk te wonen bevorderen. We willen er voor zorgen dat nieuwe bewoners zich snel thuis voelen op IJburg/Zeeburgereiland. Bewoners met initiatieven op dit gebied willen we ondersteunen.


Beoogde doelen

    Sterkere verbondenheid tussen buurtgenoten. Onder meer door warm welkom van bewoners in de nieuw gebouwde buurten en verbinden van bewoners van nieuw gebouwde en bestaande buurten.
    Tijdelijke initiatieven op bouwgrond komen ten goede aan bewoners van bestaande en nieuwe wijken en dragen op positieve manier bij aan het ‘op de kaart zetten’ van het gebied (bijvoorbeeld het strand)..
    De Pampuslaan wordt steeds meer een gebied vol activiteiten: winkels, bouwactiviteiten, de toegang tot het strand, IJburgcollege dat zich manifesteert in de buurt, komst CBK. We willen hier met bewoners en ondernemers een levendig en leefbaar ‘subcentrum’ van IJburg realiseren.
    Integrale aanpak verbetering leefbaarheid Steigereiland Noord samen met bewoners.
    De buurtkracht in de Sportheldenbuurt versterken, in het bijzonder rond de Urban Sportzone.
    Een warm welkom in samenwerking met buurtbewoners voor de statushouders en studenten die in het nieuwe Startblok Zeeburg komen te wonen.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.