Focusopgave

Alle jeugd doet meeAanleiding

Het percentage kinderen en jongeren is op IJburg en Zeeburgereiland hoger dan waar ook in Amsterdam: bijna een derde van de bevolking is jonger dan 18 en dat aandeel blijft de komende jaren groeien. In 2018 waren er bijna 8.000 jongeren jonger dan 18; dat aantal zal in 2022 stijgen naar ruim 9.200. Deze grote groep Amsterdammers verdient onze speciale aandacht!

Beschrijving focusopgave

We willen de jeugd van IJburg en Zeeburgereiland een omgeving bieden waarin zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Dat betekent dat er in deze wijken meer voorzieningen en activiteiten nodig zijn die specifiek gericht zijn op de jeugd, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen.
Ook vinden we het van belang om jongeren meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk en deze groep meer zeggenschap te geven. Zo krijgen jongeren een reden om trots te zijn op en zich in te zetten voor hun omgeving. Jeugdoverlast gaan we aanpakken door een combinatie van preventie en repressie. De groep die nu opgroeit willen we kennen, zodat tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

Beoogde doelen

    Ik kan zelf meedoen: Jongeren denken zelf mee over wat er nodig is en voeren zelf activiteiten uit.
    Ik woon in een leuke buurt: Jongeren hebben genoeg te doen op IJburg en Zeeburgereiland en iedereen kan zich ontwikkelen en meedoen.
    Ik ben een goede buur: Jongeren maken op een positieve manier gebruik van de openbare ruimte en houden rekening met de buurt
    De Urban Sportzone en de sportvelden in de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland zijn succesvolle functies die goed worden gebruikt , in een goede balans met de buurtbewoners.

Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.