Terug naar het dashboard

UITLEG

Hoe worden beslissingen m.b.t. IJburg genomen?

Bij het besturen van IJburg worden diverse beslissingen genomen. Er zijn daarin twee niveaus te onderscheiden.

 1. gemeentelijk niveau
  Een deel van de beslissingen wordt in één keer voor de hele stad genomen, en IJburg krijgt dan automatisch daarmee te maken.

 2. lokaal niveau
  Een ander deel van de beslissingen wordt specifiek voor een bepaald gebied genomen. Amsterdam is ingedeeld in 22 gebieden en "IJburg en Zeeburgereiland" is één van deze gebieden.

We praten hier verder alleen nog maar over het lokale niveau.

Op lokaal niveau gebruikt Amsterdam twee fasen in de besluitvorming.

 1. Gebiedsagenda
  In een gebiedsagenda definieert de gemeente globale doelen voor een gebied. Dit is gedaan door de 15 leden van de Bestuurscommmissie van Amsterdam-Oost aan het begin van hun bestuurstermijn in 2014. De bestuurscommissie kan elk jaar aanpassingen doen, maar dat is sinds 2014 niet meer gebeurd. Open de gebiedsagenda (PDF).

 2. Gebiedsplan
  In een gebiedsplan worden projecten gedefinieerd die worden uitgevoerd om het gebied te verbeteren. Jaarlijks wordt een gebiedsplan geschreven. Sinds 2016 schrijven ambtenaren en bewoners dit gebiedsplan samen op Hallo IJburg. In een gebiedsplan worden alleen projecten opgenomen die voldoende bijdragen aan een of meerdere doelen uit de gebiedsagenda. Bekijk het gebiedsplan voor 2018.

 

Kan het vaststellen van de gebiedsagenda ook anders?

Ja, dit kan anders. Het zou veel mooier zijn als bewoners van IJburg zelf de doelen bepalen. Bijvoorbeeld door de volgende uitgangspunten te hanteren:

 • Doelen hoeven niet een keer in de vier jaar te worden vastgesteld. Het zou ook een continu proces kunnen zijn. Doelen kunnen dagelijks worden aangepast, afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht.
 • Het aantal doelen mag varieren en afhankelijk zijn van wat voor een bepaald gebied goed werkt. Maar verstandig is om het aantal beperkt te houden.
 • Alle doelen bevinden zich min of meer op hetzelfde abstractieniveau. Dat wil zeggen: ze zijn niet te abstract, zodat mensen begrijpen dat het over hun eigen leefomgeving gaat, en ze zijn niet te concreet, zodat er nog verschillende mogelijkheden zijn om het doel te realiseren.
 • Doelen overlappen elkaar zo min mogelijk.
 • Elke doel bevat een werkwoord, zodat het duidelijk is wat het beoogde effect is.
 • Bij elk doel wordt voldoende achtergrondinformatie gegeven, zodat mensen zich kunnen inlezen, en een weloverwogen keuze kunnen maken.
 • Iedereen die belang heeft bij een gebied, mag input leveren.
 • De actuele stand is altijd zichtbaar via een zogenaamd gebiedsdashboard.

En natuurlijk zijn er veel "Ja, maar's" te bedenken. Daarom gaan we dit geleidelijk doen. En nemen we de tijd. Maar we gaan niet eerst vooraf helemaal bedenken hoe dit het beste kunnen doen. We gaan beginnen met wat we nu weten, leren hiervan en passen op basis van de bevindingen het proces verder aan.

Hoe werkt het gebiedsdashboard?

Op het gebiedsdashboard staan 14 doelen voor IJburg vermeld. De grootte van de letter zegt iets over hoe belangrijk de IJburgers het doel vinden: hoe groter hoe belangrijker. De kleuren hebben geen betekenis en wisselen steeds. Door op het doel te klikken, komt meer informatie in beeld.

Iedereen kan door middel van het uitdelen van 10 hartjes aangeven welke doelen hij/zij het belangrijkst vindt. Hierbij wordt ook om toelichtingen gevraagd, zodat we allemaal meer kunnen leren waarom doelen belangrijk gevonden worden. Dit kan anoniem, maar leuker is natuurlijk als we de personen kennen die hun mening geven, zodat we met elkaar het gesprek hierover kunnen blijven voeren.

Voor wie is het dashboard nuttig?

Het gebiedsdashboard kan gebruikt worden door:

 • leden van de stadsdeelcommissie van Stadsdeel-Oost
  Vanaf maart 2018 kent Stadsdeel Oost een stadsdeelcommissie. Leden van de stadsdeelcommissie hebben als rol om de gemeente te adviseren bij beslissingen over de toekomst van IJburg. Zij kunnen het dashboard gebruiken om te zien wat de mening van IJburgers is, en via de dialogen meer achtergrondinformatie vinden.

 • bestuurders
  Bestuurders binnen de gemeente nemen beslissingen. Ook zij kunnen zich via het dashboard laten informeren.

 • initiatiefnemers uit de wijk
  Betrokken bewoners en ondernemers met een idee kunnen via het dashboard kijken of het idee past bij een van de doelen voor IJburg. Ook kunnen ze via het dashboard gelijkgestemden vinden om mee samen te werken of zich mee te verenigen.

 • pers en iedereen met interesse voor IJburg
  Uiteraard kan iedereen via het dashboard volgen wat anderen belangrijk vinden.

Hoe zijn de 14 doelen uitgekozen?

Op 25 januari jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Hiervoor was iedereen via Hallo IJburg en het IJburgernieuws uitgenodigd. In deze bijeenkomst is de bestaande gebiedsagenda als uitgangspunt gebruikt, en zijn 14 doelen gedefinieerd, die zo goed mogelijk voldoen aan de bovengenoemde uitgangspunten.

Kunnen er nog doelen worden toegevoegd?

Ja, er kunnen doelen worden toegevoegd, maar dit zal zorgvuldig en in overleg moeten plaatsvinden. We willen voorkomen dat er veel meer doelen bijkomen, om de overzichtelijkheid te waarborgen.