Teksten over IJburg op een nieuwe brug in de haven!

Het bewonersinitiatief “Brugtekst” is afgerond. Alle inzenders van de geselecteerde teksten hebben inmiddels een bericht ontvangen. Medio november 2020 hebben we ruim 30 geselecteerde teksten overgedragen aan het team dat de brug in het haven van IJburg gaat bouwen.

In totaal hebben we ongeveer 100 teksten ontvangen van bewoners (en hun kinderen!) met mooie woorden over IJburg, over hun buurt, over verbinding en over andere bij IJburg passende thema’s. Er is veel taaltalent op IJburg, dat is wel duidelijk geworden.

Op het houten brugdek van de nieuwe brug in de haven van IJburg worden straks latten van staal aangebracht. We gaan een deel van deze latten met de ingezonden teksten graveren. Op die manier wordt de nieuwe brug door en voor alle IJburgers. Straks kunnen de wandelaars van een rondje haven hun wandeling even onderbreken voor het lezen van de mooie teksten. De verwachting is dat de brug in 2022 gebouwd kan worden.

 

De geselecteerde teksten

Selectiecommissie

Een selectiecommissie heeft bepaald welke teksten op de brug komen. Alle IJburgers konden zich tot en met 20 september 2020 aanmelden. We ontvingen vier aanmeldingen, en daar zijn we heel blij mee. Het zijn 3 betrokken IJburgers en de oud-stadsdichter van Gouda die dit jaar op IJburg komt wonen. Zij vormen de commissie samen met de ontwerper van de brug,  Cyrus Clark. Samen hebben ze tussen 19 en 31 oktober een definitieve selectie gemaakt.

 

Achtergrond van dit project

Op IJburg bouwt de gemeente Amsterdam binnenkort een nieuwe voetgangersbrug Deze brug komt over de Polygoongracht in de haven tussen gebouw Jonas en het Four Elements Hotel aan de Bert Haanstrakade. Door deze brug wordt het mogelijk om straks een rondje om de haven te wandelen.

Bewoners van IJburg hebben contact opgenomen met de gemeente Amsterdam met het verzoek of ze betrokken mochten worden bij het ontwerp van deze brug. Dit heeft geleid tot dit project. In het brugdek worden tekst over IJburg opgenomen. Teksten door IJburgers bedacht en door IJburgers uitgekozen. Op die manier wordt de nieuwe brug door en voor alle IJburgers!

Tot en met zondag 4 oktober 2020 kon iedereen een zelfgeschreven gedicht, lied, rap, kreet, of andere soort tekst indienen voor op de nieuwe brug in de haven van IJburg!

We hebben 92 geldige voorstellen ontvangen.

Heel veel dank daarvoor!

Tot en met zondag 18 oktober 2020 kon iedereen zijn voorkeuren aangeven. Iedereen die wilde, kreeg 10 hartjes om te verdelen over de teksten. 171 IJburgers hebben samen 1160 hartjes verdeeld. De selectiecommissie is ze daar zeer dankbaar voor.

De selectiecommissie heeft vervolgens alle voorkeuren bekeken en een definitieve selectie gemaakt. De brug zal uit ongeveer 285 balken gaan bestaan. Dat betekent dat er plek was voor ongeveer 30 teksten, het zijn er 34 geworden. Alle inzenders hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen. Alle ingezonden teksten zijn nog op de volgende pagina te vinden.

 

Laatste stand:     169 mensen hebben hartjes uitgedeeld   1234 hartjes uitgedeeld