Activiteit

Bijeenkomst rapport onderzoek lokale economie IJburg

dinsdag 28 juni 2022 , 19:05 - 21:00 uur
Illustration

Al geruime voor corona zijn vanuit verschillende ondernemers zorgen geuit over het economisch klimaat op IJburg. Er is in het verleden sprake geweest van substantiële leegstand en ondernemers geven aan altijd de zeilen te moeten bijzetten. Momenteel hebben ook de coronacrisis en bijbehorende overheidsmaatregelen vooral impact gehad op het economisch functioneren van de publieksvoorzieningen.

Als gemeente streven we naar een sterke lokale economie op IJburg. Daarom is de economie van IJburg ook benoemd als één van de focusopgaven in het Gebiedsplan IJburg Zeeburgereiland van het stadsdeel Oost. Om een goed beeld te krijgen van het ondernemersklimaat op IJburg hebben wij de directie Economie gevraagd te verkennen of en waar kansen liggen voor verbetering van de positie van ondernemers in de detailhandel, horeca en kleinschalige consument-verzorgende dienstverlening. De uitkomsten van dit onderzoek willen wij graag aan u toelichten  om vervolgens hierover met u in gesprek te gaan over welke kansen u ziet en tot welke acties dat kan leiden.

Locatie
Flexbieb IJburg
Talbotstraat 46
1087 EM Amsterdam
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
omschrijving doelgroep Ondernemers lokale economie in de publieksvoorzieningen (retail, consument verzorgende dienstverlening, horeca) maar alle overige belangstellenden zijn van harte welkom
Deel dit: