Activiteit
Activiteit

zondagsviering met ds. Rob Visser

zondag 17 oktober 2021 , 11:00 - 12:00 uur
Illustration

Deze zondag zal ds. Rob Visser voorgaan en in de viering zal hij stil staan bij drie Bijbelgedeelten. De toespraak bestaat dan ook nu uit drie kortere delen.

Eerst gaan we aan de hand van Jozua naar de stad Jericho om ons te realiseren hoe groot de angst is geweest bij haar inwoners voor het Joodse volk, dat de stad belaagt.

Daarna gaan we met Jacob naar de Jabbok, waar hij een existentiële Godservaring heeft, die wij kennen als het gevecht, waardoor hij mank werd.

Het derde en laatste deel van de preek is gereserveerd voor de profeet Jeremia, die absoluut niets voelt voor de taak, die de Heer op zijn schouders legt. In hoofdstuk 1 volgt dan het verhaal waarin God hem toont hoezeer hij er niet alleen voor staat, niet angstig hoeft te zijn en zelfs op zijn beurt een bron van houvast mag vormen voor wie naar hem luisteren.

En dat alles mag ons dan in deze verwarrende en zorgelijke tijd vol angst en onzekerheid inspireren en moed geven om vol te houden en op onze beurt voor anderen een teken van Gods trouw en liefde te vormen.
Hopelijk waait u binnen of luistert u mee?
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai)

Hartelijk gegroet, Rob Visser

Elena Manevska speelt op onze vleugel en er is kinderkerk onder leiding van Hanneke.

Kosten
Gratis