Ellen Weers

Project volgens planning

Het project is verbonden aan de Amsterdamse aanpak voor statushouders waarbij de nadruk ligt op snelle toeleiding naar taaltrajecten en werk. In de IJburgse aanpak wordt samengewerkt met WPI op een zeer doeltreffende, persoonlijke manier. En daarnaast wordt samengewerkt met partners als Vluchtelingenwerk en andere formele en informele partners met een directe betrokkenheid bij- en kennis van de doelgroep. Dat levert korte (verbindings)lijnen op en een warme overdracht van statushouders naar (IJburgse) ondernemers met vacatures. 

In het verlengde van de succesvolle Amsterdamse Aanpak is de inzet van lokale ondersteuningsnetwerken zoals De IJburgse Aanpak, Werken werkt, van groot belang.

De pilot van het project is gestart in 2018 en de 1e resultaten zijn veelbelovend. Ik beveel ten zeerste aan dit project in 2019 doorgang te laten vinden.

0
Open de update in eigen pagina