Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
28 projecten

Nieuwe velden voor voetbal- en hockeyclub

De wijkanalyse geeft duidelijk aan dat goed gekeken moet worden naar voorzieningen voor de opgroeien...

niet in gebiedsplan

29 reacties

Minimawinkel op IJburg

De schuldenproblematiek in Amsterdam ligt gevoelig hoog en naar aanleiding hiervan is mijn idee ontst...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Behoud Boerderij op IJburg OP en voor IJburg

De Boerderij op IJburg is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IJburg. Meer dan 500 bewoner...

niet in gebiedsplan

62 reacties

Online buurtplatforms

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen bewoners onderling en hun maatschappelijke partners,...

5 reacties

Beschermen dierenleven in het Diemerpark

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te ho...

18 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

3 reacties

Herinrichting leefruimte steigereiland zuid, groenstrook Cornelis Zillesenlaan zicht op zeeburgerbaai

De groenstrook achter in de C.Zillesenlaan is een zeer intensief gebruikt stukje groen waar veel buu...

5 reacties

IJburgTV voor en door bewoners

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

10 reacties

Fietsen voor lokale initiatieven

Meer fietsverkeer leidt tot een betere bereikbaarheid van Amsterdam en veiligere en gezondere schole...

6 reacties

First Public Sculpture proposed for future IJburg Art Boulevard

We support the idea of creating an Art Boulevard of local public sculpture to inspire the community ...

136 reacties

REURING markt zorgt voor meer verbinding

De weekmarkt REURING, elke week van zaterdag 9-16u, brengt niet alleen levendigheid en gezelligheid ...

5 reacties

Cas Oorthuyskade groener!

Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Samen willen wij hem groener maken. Bomen, gr...

26 reacties

Verbeteren en veiliger maken fietsroutes

Momenteel is het autoverkeer dominant over het fietsverkeer. Bij de meeste kruisingen met de IJburgl...

3 reacties

IJtopia (jeugdcentrum)

Voortzetten van deze goedlopende en zeer waardevolle locatie voor jeugdwerk, met bijbehorende mogeli...

10 reacties

Danswerkplaats op IJburg

We willen graag samenwerken met een professional op dansgebied om kinderen op een hoog niveau te trainen op allerlei vormen van dans. Denk daar bij aan Hip Hop, Breakdance, Klassiek, Moderne dans.

Hie...

niet in gebiedsplan

2 reacties

Afronding Oosterlicht

Oosterlicht is een samenwerkingsverband van Stichting Natuurlijk IJburg en Energie-coöperatief Zuiderlicht UA. Beide IJburg-colleges zijn inmiddels van samen totaal 1100 zonnepanelen en de basisscholen...

4 reacties

IJ-tje voor een karweitje

Een 'makkie-systeem' speciaal voor IJburgse vrijwilligers.
De sportclubs, verenigingen, buurtinitiatieven zoals de Flexbieb, mantelzorg, buurtfeesten.....worden allemaal gedragen door vrijwilligers. ...

6 reacties

2 updates

Unframed

Samen met MakersUnite en het IJburgcollege zullen we gaan werken aan het project ‘Unframed’; een bijzonder groeikunstwerk dat in het vroege voorjaar van 2018 tot leven zal komen.

UNFRAMED daagt alle dee...

2 reacties

"Ga je nu weer mijn verhaal stelen"? de documentaire

Er is maar weinig voor nodig om in de goot te raken en je huis en sociale netwerken compleet te verliezen. De weg terug naar een gelukkig leven is vaak lang, eenzaam en gecompliceerd. 
Op IJburg zijn e...

9 reacties

Groen-moet-je-doen

Na de Ben van Meerendonkstraat wil het team van Natuurlijk IJburg graag nóg een straat vergroenen. We denken bijvoorbeeld aan de Marius Meijboomstraat, die parallel aan de Ben van Meerendonkstraat loop...

9 reacties

Blok voor Blok naar IJburg Energieneutraal in 2025

Door het organiseren van 7 meet-ups in 2018 wil Natuurlijk IJburg meer kennis bij de IJburgers brengen ten aanzien van de mogelijkheden om je huis of blok verder te verduurzamen. Elke meet-up heeft ee...

11 reacties

Handhaving waterrecreatie IJburg

In het zomerseizoen wordt intensief gerecreëerd op de wateren bij IJburg. Daarbij kunnen  risico’s en overlast ontstaan (snel varen, brugspringen, e.d.) Om de verschillende vormen van recreatie goed op e...

4 reacties

Recreatieve steiger IJburglaan / Paul Hufstraat

Ter verbetering van de bereikbaarheid over het water en ter versterking van recreatie aan het water, wordt langs de IJburglaan een drijvende steiger gerealiseerd. De steiger wordt voorzien van toegang...

5 reacties

Parel van Amsterdam

Door promotie, bebording, beheer en toezicht verbeteren van de functie van de haven van IJburg ten aanzien van vindbaarheid, zichtbaarheid, het verkrijgen van meer passanten, gewenste charter (groepen...

Repair Cafe IJburg

Het Repair Cafe is een laagdrempelige sociale, creatieve ontmoetingsplaats waar buurtbewoners voor een kleine (vrijwillige) vergoeding kapotte spullen zelf (kunnen leren) repareren onder deskundige be...

10 reacties

Bedrijfsleven en (informele) zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen soms belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit project houdt in ...

Flexbieb

De Flexbieb behouden voor IJburg als:
1. Plek waar 25 vrijwilligers, soms met afstand tot de arbeidsmarkt, werkervaring opdoen en een zinvolle tijdsbesteding hebben.
2. Laagdrempelige voorziening voor ...

8 reacties

Sociaal-maatschappelijk programma

Een verkenning om zicht te krijgen op benodigd sociaal-maatschappelijk programma in de nieuw te bouwen buurten van IJburg en Zeeburgereiland. Het gebied groeit de komende jaren sterk. Dit vraagt een v...