organisatie

Dynamo

Non-profit

Dynamo beweegt tot meedoen!


Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan.


Op eigen kracht


Wie zijn eigen kracht kent, staat sterker in het leven. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen. Wij brengen buurtbewoners met elkaar in contact. De kern van ons werk is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen.


Ergens bijhoren


Als je regelmatig contact hebt met familieleden, vrienden of buren dan voel je je minder snel eenzaam. Met een goed netwerk kun je ook altijd bij iemand terecht met problemen. Dynamo smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich voor anderen inzetten. Ook zoeken we mensen op die buiten de boot dreigen te vallen en stimuleren ze actief te worden in de buurt.


De draai weer vinden


Soms zijn mensen de regie over hun leven voor korte of langere tijd kwijt. Bijvoorbeeld ouderen met beginnende dementie, gezinnen die veel problemen hebben of psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen. Dynamo zorgt ervoor dat deze kwetsbare bewoners zoveel mogelijk steun krijgen uit hun omgeving, aangevuld met professionele hulp.


Buurtpunt IJburg


Dé ontmoetingsplek en vraagbaak in uw buurt.
• Wilt u weten welke activiteiten in uw buurt georganiseerd worden?
• Zoekt u vrijwilligerswerk?
• Heeft u ondersteuning nodig bij persoonlijke problemen?
• Wilt u hulp bij uw administratie of begrijpt u een brief niet?
• Wilt u informatie over financiële regelingen en voorzieningen?
• Wilt u informatie over mantelzorg?


• Heeft u vragen over huren en wonen?


Kom naar het Buurtpunt. U kunt zelf aan de slag gaan met uw ideeën en vragen en u krijgt daar ondersteuning bij. Ook kunnen wij u verwijzen naar de juiste instantie.  


Let op: Voor alle Buurtpunten geldt dat u tot een half uur vóór het einde kunt binnenlopen.


Adres: IJburglaan 727 C
          1087 CH Amsterdam


openingstijd buurtpunt: Elke maandag
                                   09:30 - 11:30


Buurtkamer 


De Buurtkamer is een ruimte waarin gedurende de hele week activiteiten worden georganiseerd zoals buurtwandelingen, burenlunch, creatieve activiteiten, bijeenkomsten voor mantelzorgers, taal- en computerlessen, koffieochtenden en allerlei workshops zoals belastingaangifte.  Ook kunt u er op woensdagochtend terecht bij het Budgetpunt voor post sorteren, vragen over financiën en/of instanties. Activiteiten in de Buurtkamer kosten niet of nauwelijks geld, dus kom vooral eens langs op de Ed Pelsterpark 8.

Wilt u ook iets organiseren in de Buurtkamer? Optreden als gastheer of gastvrouw of meewerken aan activiteiten? Neemt u dan contact op met Fatiha Errafey, ferrafey@dynamo-amsterdam.nl


Jongerenwerk


Dynamo voert in opdracht van Stadsdeel-Oost sinds 2013 het jongerenwerk uit op IJburg en is vooral gericht op de leeftijdsgroep 10 tot 23 jaar. Het grootste deel van de inzet is gericht op 10 tot 18 jarigen. Hiervoor worden inloopactiviteiten georganiseerd alsmede projecten, met als expliciet doel om alle jongeren van IJburg in die leeftijdsgroep te bereiken. Dat betekent dat het laagdrempelig is en met lage bijkomende kosten. Onze overige inzet is gericht op 18 tot 23 jarigen en bestaat uit arbeidstoeleiding, schooltoeleiding of het opbouwen van een wederkerige relatie met de wijk. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in Youthside, maar we zijn ook mede verantwoordelijk voor het ambulante jongerenwerk. Dat betekent dat we actief de buurten ingaan om groepen jongeren op te zoeken en in kaart te brengen.


Dynamo Jongerenwerk werkt op IJburg op structurele basis samen met Stadsdeel-Oost, Streetcornerwork, de politie en de straatcoaches. Daarnaast wordt op projectmatige basis samengewerkt met ondernemers en bewoners op IJburg om meer en leukere activiteiten voor jongeren te realiseren.


Voor het opzetten van projecten met en door jongeren kunt u contact opnemen met Coen van Heteren. cheteren@dynamo-amsterdam.nl.


Email: info@dynamo-amsterdam.nl


Website: www.dynamo-amsterdam.nl


twitter: @Dynamo020


facebook: Dynamo+IJburg


 


 

Deel dit: