Bericht

Samen voor de Pampuslaan!

Geplaatst op 20 december 2021, 15:27 uur
Illustration

Het volgende bericht is ook huis-aan-huis verspreid onder bewoners in de omgeving van de Pampuslaan.

De Pampuslaan is een belangrijke straat op IJburg. Behalve dat er gewinkeld kan worden, is het ook de verbindingsweg naar de nieuwe ‘IJlanden’. De Pampuslaan wordt nu niet door iedereen ervaren als een veilig en aantrekkelijk woon-, winkel- en werkgebied. Daarom zijn we het afgelopen jaar gestart met een gezamenlijke aanpak. We willen deze aanpak de komende tijd intensiveren en doen dat onder de vlag ‘Samen voor de Pampuslaan’.

Aanpak Pampuslaan 

Bij stadsdeel Oost komen overlastmeldingen binnen over jongerengroepen, bouwactiviteiten, vervuiling (zwerf- en grofvuil), pieken in parkeerdruk en verkeersonveiligheid. Of u nu bewoner, ondernemer, scholier of leraar van het IJburg College bent, of voor de gemeente werkt; we hebben allemaal belang bij een veilig, schoon en levendig woon- en werkgebied. Een gebied waar u als bewoner of ondernemer trots op bent en waar bezoekers graag komen. 

Het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden dat alleen een gezamenlijke aanpak waar iedereen de schouders onder zet het verschil kan maken. Stadsdeel Oost gaat zich de komende tijd actief inzetten voor deze gezamenlijke aanpak. Denk aan thema’s als: versterken van de lokale economie, aanpakken van de jeugdoverlast, bouwen aan betrokkenheid en buurtbinding en het benutten van bestaande kansen.

Pampusscan 

In maart 2022 wordt er een ‘Pampusscan’ georganiseerd. Tijdens de Pampusscan gaan we in groepen met verschillende belanghebbenden de Pampuslaan op om te kijken wat er verbeterd kan worden en wat juist wordt gewaardeerd. Hier wordt u in februari voor uitgenodigd. 

Deel dit: