Locatie

Joris Ivensplein

Buitenruimte
Plein achter het winkelcentrum. Locatie voor circus, kermis, etc.
te gebruiken voor muziek als Podium