Persoon

Fred Scheepmaker

Gebiedsmakelaar IJburg en Zeeburgereiland
email: - emailadres wordt niet getoond -
Organisaties waaraan Fred verbonden is

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Fred

Verkeersveiligheid IJburglaan - onderzoek

De IJburglaan wordt door veel fietsende verkeersdeelnemers op IJburg als onveilig ervaren. Met name vo...

in gebiedsplan

15 reacties

1 update

Nico Jessekade - Omvorming van het groen

In 2017 zal NUON groot infrastructureel werk in het kader van de stadsverwarming gaan uitvoeren op I...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Verbeteren verlichting Piet Zwarthof

Tijdens de placemaking in 2016 gaven bewoners aan dat het Piet Zwarthof als schemerdonker wordt erva...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om e...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Speelpleinen verbeteren

Sinds de placegame van maart 2016 is het verbeteren van de school- en speelpleinen een belangrijk it...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend actueel onderwerp. Dit project is erop gericht in te kunnen sp...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Blok 37: Vergroenen, verbeteren semi openbare ruimte

Blok 37 kenmerkt zich door verschillende leefstijlen en de daarbij voor IJburg kenmerkende spanninge...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarw...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te onde...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van intervent...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die ...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar v...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Blok 30 (rondom de Olympusschool): Verbetering Openbare Ruimte

De dynamiek binnen en rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt) kenmerkt zich doo...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Beeldenboulevard IJburg

In samenwerking met Art Zuid, International Sculpture Route Amsterdam, is een plan ontwikkeld om ach...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update