Nieuw bericht

Wie zou u willen nomineren voor de publieksprijs: 'Luchtwachter2020' ?

geplaatst op 2 december 2019, 15:04 uur, door Fenna Swart

Wie is de grootste (Lucht)Vervuiler? 

STEM JE OOK? 
Klik op deze link Stemformulier


Toelichting
Wie zou u willen nomineren voor de publieksprijs: 'Luchtwachter2020' ? Deze prijs heeft als doel om de grootste vervuiler van Nederland aan te moedigen beter zijn/ haar best te doen voor onze luchtkwaliteit.

De Shortlist
De shortlist betreft de top vijf van invloedrijke Nederlanders die de meeste stemmen kregen in de eerste fase. Ook deze groep betreft professionals die in hun rol als de eindverantwoordelijken, invloed kunnen uitoefenen op de luchtkwaliteit maar dat nog niet of onvoldoende doen. Voor Comité Schone Lucht Amsterdam en de Landelijke Federatie tegen Biomassa was dit de reden om deze publiek- en aanmoedigingsprijs in het leven te roepen.

Wie zijn de 5 genomineerden?
Hieronder vindt u de shortlist met de 5 genomineerden, aangevuld met foto en een korte toelichting. U mag een keuze maken voor een persoon uit deze lijst of (optie 6) zelf een naam toevoegen met een korte motivatie. Een toegevoegde naam dient te voldoen aan de volgende twee criteria: 1. Het betreft een invloedrijke Nederlander m.b.t. de luchtkwaliteit; 2. Hij of zij wendt zijn/ haar invloed nog niet of niet genoeg aan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De KANDIDATEN:
(In willekeurige volgorde)

1. Eric Wiebes (Minister van Economie en Klimaat);
Is eindverantwoordelijk voor de enorme hoeveelheid overheidssubsidies (11,4 miljard) voor biomassa. Ondanks waarschuwingen van 800 wetenschappers, GGD, RIVM, Longfonds en toenemend bewonersverzet, worden deze subsidies gecontinueerd. De luchtkwaliteit in Nederland staat hierdoor niet alleen zwaar onder druk maar zal verder verslechteren.

2. Dick Benschop (CEO Schiphol);
Is eindverantwoordelijk voor de groei van Schiphol. Schiphol en andere regionale luchthavens veroorzaken veel geluidsoverlast en ultrafijnstof. Deze stoffen dringen door tot in de hersenen van mens en dier. Ondanks alle kritiek en verzet op nationaal en internationaal niveau, zet Schiphol - dat nu al 13,6 megaton CO2 uitstoot - in op nog meer groei. Hierdoor zal de luchtkwaliteit nog meer verslechteren.

3. Diederik Samsom (Kabinetschef van EU );
Is eindverantwoordelijk voor het klimaatbeleid van de EU. Hij was als architect van de Problematisch Aanpak Stikstof (PAS) verantwoordelijk voor de ongebreidelde uitstoot van stikstof in Nederland waardoor Nederland zich momenteel bevindt in de stikstofcrisis.

4. Peter Smink (CEO Vattenfall, Nederland);
Is eindverantwoordelijk voor de grootste biomassacentrale van Nederland. Vattenfall (voormalig NUON) wil ondanks grote weerstand onder burgers, politici en wetenschappers, bij Diemen de grootste biomassacentrale van Nederland bouwen waardoor de luchtkwaliteit nog verder zal verslechteren met grote gevolgen voor het klimaat en de biodiversiteit in binnen- en buitenland.

5. Taco Douma (Directeur RWE Nederland);
Is eindverantwoordelijk voor grootste deel van geïmporteerde biomassa naar Nederland waarvoor bomen en (hardhouten) bossen worden vernietigd in Noord Amerika en de Baltische Staten. Ook laat hij met ruim € 3 miljard overheidssubsidie vieze kolencentrales (gedeeltelijk) vervangen door geïmporteerde houtige biomassa (bomen) met als gevolg meer uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en andere zeer verontreinigende stoffen in de atmosfeer en een verdere vernieling van de natuur en de biodiversiteit als gevolg

Foto