Nieuw bericht

Jaarlijkse onderhoudwerkzaamheden

geplaatst op 9 oktober 18, 16:55 uur, door Jacques de Jong

Het jaarlijks onderhoud aan het grondwaterbeheerssysteem van het Diemerpark staat weer op de planning. Dit kan enige hinder veroorzaken voor u als gebruiker of bezoeker van het park. De werkzaamheden starten vanaf medio oktober en vinden gefaseerd plaats op 11 locaties in het park tot eind november. Dit onderhoud bestaat uit het preventief vervangen van onderdelen  van de onderwaterpompen en het verwijderen van kalk- en ijzeraanslag met verdund zoutzuur uit de onttrekkingsputten. Om deze werkzaamheden uit te voeren dragen werknemers beschermende kleding en plaatsen zij bouwhekken rondom de onttrekkingsputten.

Documenten