Nieuw bericht

Start werkzaamheden Strandeiland

geplaatst op 6 juli 18, 15:11 uur, door Carin Bosboom

Strandeiland is net als Centrumeiland, onderdeel van de tweede fase van IJburg. Waar nu nog water is, komt straks een nieuw stuk Amsterdam in een omgeving met veel groen en water. Duurzaamheid en bereikbaarheid zijn belangrijke thema’s bij de ontwikkeling van dit nieuwe stuk Amsterdam.Strandeiland maakt onderdeel uit van de archipel IJburg en heeft in zijn eindvorm een oppervlakte van ongeveer 150 hectare, wat vergelijkbaar is met Haveneiland en Centrumeiland bij elkaar.

Wat zijn de werkzaamheden?
Vanaf juni zijn we gestart met het verwijderen van de grote stenen op de waterkering bij Blijburg, de drijvende steiger is naar een andere tijdelijke locatie gevaren en de waterbodem is gepeild.
10 juli worden de boeien aangebracht die het werkterrein op het water markeren.

Vanaf half juli start het sproeien van zand. Van deze werkzaamheden merkt u als bewoner nog niet veel.
Aan- en afvoer van materialen vindt zoveel mogelijk over water plaats en de werkzaamheden geven geen overlast, al kunt u ze vanaf het strand wel volgen. Werktijden van de aannemer liggen tussen 6.00 uur in de ochtend en 23.00 uur in de avond. Die werktijden zijn nodig om het tijdelijke strand op tijd af te krijgen voor het volgend strandseizoen.

Op het water markeren we het werkgebied met boeien.
Watersporters worden via borden op en langs het water gewaarschuwd dat het surfen, varen of zwemmen binnen de afzettingen niet is toegestaan en gevaarlijk is. De zandsproeiers hebben lange kabels die in het werkgebied verankerd zijn en zijn soms onzichtbaar voor de watersporters.

 

Water & strand 2018
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat er gedurende de werkzaamheden een strand blijft. Om dit mogelijk te maken moeten we als eerste land maken voor het tijdelijke strand dat vanaf de start van het strandseizoen in 2019 het huidige strand kan vervangen. Dat nieuwe strand is alvast een deel van het toekomstige strand.

De werkzaamheden vinden ook in de buurt van het huidige strand plaats.

 • Waar gewerkt wordt, wordt het gebied afgezet met bouwhekken.
 • Het strand blijft dit seizoen nog hetzelfde als voorgaande jaren.
 • Ook het gedeelte om te zwemmen blijft hetzelfde.
 • Het overige water buiten de zwemgrens kan gevaarlijk zijn vanwege de werkzaamheden. Er drijven boeien die dit gedeelte van het IJmeer markeren.
 • Parkeren voor auto’s en fietsen op de daarvoor gemaakte parkeerplekken blijft gedurende het komende strandseizoen gewoon mogelijk.
 • Door werkzaamheden en afzettingen kunnen er wel minder mogelijkheden  zijn voor het uitlaten van de hond.

Water & Strand 2019
Tussen juli 2018 en de start van het strandseizoen 2019 werken we dus hard om een nieuw tijdelijk strand te realiseren.

 • Blijburg stopt met ingang van 1 oktober 2018 met haar activiteiten.
 • Het oude strand bij Blijburg wordt vanaf het einde van het strandseizoen ook gedeeltelijk onderdeel van het bouwterrein.
 • Het tijdelijke strand dat we maken biedt in 2019 ruimte (zij het wel wat minder) voor de gebruikelijke recreatie.
 • De voorzieningen op het strand veranderen door het stoppen van Blijburg wel.
 • De gemeente Amsterdam draagt vanaf de opening van het strandseizoen 2019 zorg voor een toiletvoorziening en een eenvoudige vorm van catering (denk aan foodtrucks) ten behoeve van de strandgangers.
 • Stadsdeel Oost zorgt tijdens het strandseizoen voor strand- en zwemtoezicht.

Feest
Donderdagmiddag 30 augustus a.s. organiseren we samen met Combinatie IJburg een feestelijke start van de aanleg van het nieuwe Strandeiland. Iedereen is welkom, dus reserveer een plekje in uw agenda. Een uitnodiging volgt!

Informatie
Alle werkzaamheden, routewijzigingen, parkeerbeperkingen etc. worden aangegeven met (verkeers- of informatie-) borden. Wilt u de voortgang van de werkzaamheden volgen? 
Dat kan op:

www.amsterdam.nl of hier op www.halloijburg.nl

Wanneer omwonenden of ondernemers direct betrokken zijn bij de gevolgen van werkzaamheden of van het bouwverkeer, ontvangen ze een brief in de brievenbus.

Contact
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over deze brief of straks tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager mevr. Carin Bosboom, via tel. 06 83 51 54 65 of per
E-mail  c.bosboom@amsterdam.nl