Update

Project-update bij Effectmeting en waardenbepaling

geplaatst op 4 augustus 17, 10:56 uur, door Ellen Weers
Project volgens planning

De Stichting Natuurlijk IJburg is actief partner op IJburg voor realisatie van maatschappelijke doelen op het gebied van groen en (sociale en fysieke) duurzaamheid. Een relevante vraag is in welke vorm en mate de activiteiten van Natuurlijk IJburg waarde toevoegen aan IJburg en aan Amsterdam. Deze vraag is het startpunt voor onderzoek naar een traject van waardebepaling/effectmeting dat in het 3e kwartaal een vervolg zal krijgen.