Activiteit

Zondagsviering 12 mei, 11:00 uur

zondag 15 mei 2022 , 11:00 - 12:00 uur
Illustration

Zondag 15 mei, 11:00 - ‘Elkaar liefhebben’  

Heb elkaar lief. Dat is nogal een grote opdracht. En kan dat wel, een opdracht tot liefhebben? Is dat niet iets wat moet ontstaan? We lezen verder uit het Johannesevangelie waar Jezus deze opdracht geeft. Wat gebeurt er wanneer we dit doen?   
 
Marjolein is deze week onze voorganger en Angelique speelt op de piano. Er is ook weer kinderkerk! 
 
Na de viering worden de resultaten van de enquête over de kerkdiensten gedeeld en is er de mogelijkheid daarover in gesprek te gaan.  
 
Van harte welkom om hierbij te zijn! De dienst is ook online te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai  

Kosten
Gratis
Deel dit: