Activiteit

Recreatie- en buitensportvoorzieningen vallen buiten de boot

woensdag 24 april 2019   |   20:00 - 22:00 uur   |   Theater Vrijburcht

Voorlichtingsbijeenkomst recreatie- en buitensportvoorzieningen vallen buiten de boot in het ontwerp van IJburg-Zeeburgereiland

In het hele gebied – van Sluisbuurt tot de Diemervijfhoek – ontbreekt een wijkoverstijgend ontwerp voor voorzieningen die voor iedereen nodig zijn om aangenaam en gezond te kunnen leven. Voldoende ruimte voor velden en groene stroken voor sporters, wandelaars, dierenliefhebbers en spelende kinderen moet in samenhang worden vastgelegd. Dit gebeurt momenteel echter niet met als gevolg gebrek aan ruimte om gezond te leven waardoor er spanningen tussen groepen en individuen ontstaan. Dat willen we oplossen en voorkomen. Daarover gaat het rapport ‘Recreatie- en Buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland’, dat door Marinus Knulst van NIJ aan de bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Oost en aan de Centrale Stad is aangeboden en op deze avond zal worden toegelicht.

Johan Vlug, stedenbouwkundige en landschapsarchitect, zal een presentatie en uitleg geven over het rapport en waarom er belangengroepen voor nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.

 

datum wo 24 april 2019