Activiteit

Zelfcompassietraining

dinsdag 4 juni 2019   |   19:30 - 21:30 uur   |  

Deze training is bedoeld voor mensen die ondervonden hebben dat mindfulness en meditatie beoefening hen goed doet, en mensen die moeite hebben dit in hun leven te integreren. En voor wie een milde, vriendelijke houding naar zichzelf wil ontwikkelen. 

Zelfcompassie is het mindful, met vriendelijkheid meebewegen met onze emoties. Terwijl mindfulness vooral is gericht op de hier en nu ervaring, is zelfcompassie gericht op degene die ervaart. Terwijl mindfulness zegt: ‘Stel je open voor je lijden, ervaar de ruimte eromheen, en het zal veranderen,’ voegt zelfcompassie hier aan toe: ‘Wees vriendelijk naar jezelf temidden van het ongemak en lijden, en het zal veranderen.’ Mindfulness vraagt: ‘Wat weet ik?,’ zelfcompassie vraagt: ‘Wat heb ik nodig?’

Iedereen kan zelfcompassie leren. Ook mensen die in hun jeugd weinig affectie ontvingen. Of mensen die het moeilijk vinden om aardig voor zichzelf te zijn.
Zelfcompassie is feitelijk een moedige mentale houding. Je neemt een positie in tegen datgene wat je schade berokkent, zoals de pijn die we onszelf – al is het onbewust – aandoen door zelfkritiek en piekeren.

Zelfcompassie biedt emotionele veerkracht, doordat we mild zijn naar onszelf en onze tekortkomingen, zodat we zorgzaam naar onszelf en voluit mens kunnen zijn.

In de compassietraining worden oefeningen aangeboden  om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren. Meer dan bij de mindfulnesstraining wordt een beroep gedaan op ons voorstellingsvermogen en op zelfwerkzaamheid. Het reguleren van vaak begrijpelijke stress reacties staat tijdens de training centraal met vaak een kalmerende werking tot gevolg.

 

doelgroep:  Alle volwassenen
type:  Workshop /les