Activiteit

Informatieavond Strandeiland, 17 april

dinsdag 17 april 2018   |   19:00 - 21:00 uur   |   IJburg College

Om u te informeren en te betrekken bij de plannen voor Strandeiland, het vijfde eiland van IJburg, organiseert de gemeente een informatieavond op:

Dinsdag 17 april 2018 van 19.00 – 21.00 uur in het IJburgcollege, IJburglaan 1.

Tijdens deze inloopavond ontmoet u de leden van het projectteam en willen wij met u over verschillende thema’s van gedachten wisselen. Wij informeren u graag over de planning en ontwikkeling van het eiland en het landmaken. Ook horen wij graag uw mening over onderwerpen zoals de toekomstige voorzieningen op het eiland, waterrecreatie en het aanzicht van Strandeiland vanaf Haveneiland.

Stand van zaken
Het college van B en W heeft op 13 februari 2018 de uitgangspuntennotitie voor Strandeiland vastgesteld. Hierin staan de stedenbouwkundige thema’s en ambities voor het eiland. Die zijn de basis voor het op te stellen stedenbouwkundig plan. De notitie leest u hier

Het projectteam werkt op dit moment aan het concept stedenbouwkundig plan. Volgens planning is dit najaar 2018 gereed. Daarop volgt een periode van inspraak, en horen wij graag uw mening over de uitwerking. Het definitieve plan wordt in het voorjaar van 2019 voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

De voorbereidingen voor het landmaken zijn in volle gang en het werk daarvoor start al deze zomer.

 

thema:  Bouwen
Nog geen reacties