Aangeboden dienst

Counseling & Coaching

leeftijd: vanaf 20 jaar

Wat is Counseling & Coaching
Counseling & Coaching is iemand begeleiden en inzicht geven in gedrag en de invloed van het gedrag op anderen, zoeken naar de onderliggende drijfveer onder dit gedrag, en de persoon in staat stellen anders met zijn gevoelens, ervaringen, emoties om te gaan.

Door dit proces krijg je als cliënt weer de mogelijkheid, kracht en motivatie om het gedrag te veranderen, waardoor je weer kunt werken aan je eigen levenssucces. Doelstelling is om je eigen CounselorCoach te worden van jouw eigen klacht/wens.

Een cliënt komt niet naar een Counselor Coach omdat hij een probleem heeft, maar omdat hij ervaart er niet alleen uit te komen.

De CounselorCoach helpt je als cliënt jezelf te bevrijden uit al hetgeen je bedekt en bedrukt zodat je jezelf creatief en authentiek kunt ontplooien en je talenten kunt benutten. Daarbij is het hebben van een duidelijk doel van belang, naast de motivatie om dat doel te behalen.

Als cliënt ben je een autonoom persoon die keuzevrijheid heeft. Bewustwording van deze keuzen, weten wanneer wat te kiezen, de keuze kunnen uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen voor de uitkomst zijn belangrijke doelstellingen en staan daarom centraal binnen de Integratieve Counseling & Coaching.

 

Verschil Counseling - Coaching
De nadruk ligt bij counseling iets meer op het emotionele vlak. Daarbij geniet je van veel vrijheid en wordt door jou bepaald wat er besproken wordt en tevens hoe diep er op wordt ingegaan. Door middel van gesprekken gaat een counselor samen met jou door de onregelmatigheden en vragen heen. Je krijgt inzicht in jouw vragen en problemen zodat je door meer duidelijkheid beter in staat bent om zelf de juiste stappen te zetten en richting kunt geven aan jouw leven.

Naast het ingaan op wat zich tijdens de sessie bij je afspeelt, werkt de counselor ook met opdrachten. Met de steun van de counselor leer je anders naar jezelf en naar je leven te kijken en beter met problemen en conflicten om te gaan. Bij counseling wordt je gestimuleerd in zelfredzaamheid.

Bij coaching gaat het meer om praktische zaken, zoals studie, werk, carrière, management, geld, reorganisatie, projecten. Coaches helpen niet trauma's uit het verleden te verwerken. Een coach is een specialist om je te helpen jouw doelen te realiseren.